Spring til indhold

Pædagogik i Skovløkken Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kerneopgaven er med barnets tarv i centrum at understøtte barnets dannelse gennem leg og læring. 

Vi arbejder for at skabe meningsfulde fællesskaber for alle børn, så de oplever sig som betydningsfulde deltagere i gruppen. Grupperne kan altid ændres, så børnene i videst muligt omfang oplever dette. Når børnene trives, er deres muligheder for en god og meningsfuld dagligdag størst.

Vi har indrettet vores fysiske rammer, så de understøtter vores aktiviteter. Vi har et rum, der giver ro og inspiration til arbejdet med sprog. Vi kan spille spil, både med billeder og lyde uden forstyrrelse. Arbejdet med begreber kan foregå med magneter på et whiteboard. Bøger kan læses eller fortælles.

Et andet rum er velegnet til bevægelse med måtter, store gulvflader, gymnastikbolde og hængekøje. Musikken kan spille, eller vi kan tromme til leg på sansestenene. Tirsdag bruger vi Højbyhallen.

Vi kan finde modellervoks frem i et tredje rum, samtidig med andre tegner eller maler. Sakse og perler er også gode midler til træning af koncentration og finmotorik. Uderum og nærområdet bruges ligeledes som læringsrum. 

 Børnene bruger meget af tiden på at blive i stand til at mestre deres egen dagligdag. I vuggestuen er det de helt basale færdigheder, og som børnene modnes stiger kompleksiteten. At kunne indgå i en leg med vennerne kræver blandt andet social modenhed, sprog, indfølingsevne og mod.

Vi skriver en lille ”dagbog” på Mobilbarn om børnenes dag for at give forældrene en mulighed for at tale med børnene om deres oplevelser ved hjælp af stikord.