Spring til indhold

Mælkebøtten Børnehus

Her kan du læse om Mælkebøtten Børnehus.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Mælkebøtten Børnehuset er et integreret børnehus.

Det består af en vuggestue normeret til 12 børn og en børnehavegruppe normeret til 40 børnehavebørn.

Børnehavebørnene er fordelt på 2 stuer.
Det er dog gældende for både vuggestuebørn og børnehavebørn, at de er inddelt i mindre læringsfællesskaber i løbet af formiddagen sammen med en voksen. 

Vi tilstræber en dagligdag hvor både det enkelte barn og fællesskabet er i fokus.