Spring til indhold

Om Højby-Hjallese

Her kan du læse om Børneinstitution Højby-Hjallese.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Børneinstitution Højby - Hjallese består af fem børnehuse – tre af husene ligger i Hjallese og to huse ligger i Højby.
Hvert børnehus ledes af en daglig pædagogisk leder, der sørger for den daglige pædagogiske udvikling og drift.

I Børneinstitution Højby – Hjallese er den overordnede ramme for samværet med barnet – at understøtte barnets dannelse gennem leg og læring.
Det betyder for os, at vi i dagligdagen har opbygget en dagligdag med meningsfulde pædagogiske aktiviteter, et stærkt fællesskab, hvor dit barn kan trives, så det forbliver nysgerrigt og får yderligere mod på livet.   

En af ledetrådene i den pædagogiske praksis er inklusion.
I det daglige samvær med børnene har vi fokus på hvordan børnene leger og agerer i samværet med hinanden – om børnene kan danne venskaber og oplever sig betydningsfuld deri.

Hver dag er børnene sammen med voksne, der er engagerede og bestræber sig på, at skabe de bedste betingelser for dit barns udvikling.