Spring til indhold

Læringsmiljøpædagoger Syd-Vest

Her kan du lytte til podcasten om Læringsmiljøpædagogerne Syd-Vest

Hvad er en læringsmiljøpædagog? Og hvilken forskel kan en læringsmiljøpædagogisk indsats konkret gøre for børn og voksne i dagtilbuddet i Odense Kommune?

I denne podcast kan du lytte til fortællinger om det helt typiske arbejde, en læringsmiljøpædagog har. Du kan også blive klogere på alle de forskellige “varer”, læringsmiljøpædagogen har på hylderne, som for eksempel sparring med personalet eller særlige læringsmiljøpædagogiske indsatser. Og endelig kan du høre stemmerne af to dagtilbudsledere med gode erfaringer med at gøre brug af læringsmiljøpædagogerne.
Start med afsnit 1, hvor vi giver introduktion og overblik over, hvad en læringsmiljøpædagog er og kan. God fornøjelse!

 

 

Afsnit 1, Hvad er en læringsmiljøpædagog?

I dette første afsnit får du den overordnede introduktion til, hvad en læringsmiljøpædagog er.

Medvirkende er lederen af 18 læringsmiljøpædagoger i Odense Kommune, Lotte Vesterholm Thomsen.

Kort fortalt beskriver hun læringsmiljøpædagogernes arbejde således:

– De kan sætte nye processer i gang med pædagogerne ude i børnehusene, og de kan arbejde kontinuerligt med nye initiativer, som de i samarbejde med pædagogerne finder frem til virker for børnegruppen.

Ud over at være leder for 18 læringsmiljøpædagoger i Odense Kommunes område Syd-Vest, er Lotte Vesterholm Thomsen leder af fem børnehuse i kommunen.

Medvirkende:
Lotte Vesterholm Thomsen, leder for læringsmiljøpædagogerne i område Syd-Vest i Odense Kommune og institutionsleder i Højby-Hjallese i Odense Kommune.

Vært: Søren Laursen, journalist.


Lyt til afsnit 1 herunder.

 

Afsnit 2, Kæmp som Darth Vader

Den erfarne læringsmiljøpædagog Søren Christensen tager os med helt tæt på en helt almindelig arbejdsopgave: et børnehus har udfordringer med en urolig drengegruppe, som personalet har svært ved at få styr på.

Men gennem samarbejdet med læringsmiljøpædagogen, kommer der ro på gruppen. Der bliver ændret på miljøet omkring drengene. Samtidig blev personalets oprindelige mistanke om diagnoser hos flere af drengene droppet.

Læringsmiljøpædagogen giver personalet nye handlemuligheder: de får trænet legemusklen og personalet lærer at støtte børnene i legen og kæmpe som Darth Vader.

Medvirkende:
Søren Christensen, læringsmiljøpædagog, Odense Kommune.

Vært: Søren Laursen, journalist.

Lyt til afsnit 2 herunder.


 

 

Afsnit 3, Visiterede læringsmiljøpædagogiske opgaver

Dagtilbuddene kan få også hjælp fra læringsmiljøpædagogerne til indsatser omkring et enkelt barn.

I dette afsnit fortæller to læringsmiljøpædagoger om to indsatstyper, de kan hjælpe dagtilbuddene med.
I begge tilfælde skal kommunen visitere til hjælpen, og selvom visitationen går på et specifikt barn, arbejdes der målrettet med læringsmiljø og børnefællesskab.

De to indsatstyper er:
1. Særlig læringsmiljøpædagogisk indsats
Her får dagtilbuddet hjælp fra læringsmiljøpædagogen i en periode på højst seks måneder ad gangen.

Som altid arbejdes der også her ud fra systemisk tænkning og inklusion. Der er fokus på pædagogik, daglige rutiner, organisering og arbejdskultur.

2. Lokalt oprettet ressourceplads
Her får dagtilbuddet tildelt 12,5 timer om ugen, som dagtilbuddet i samarbejde med læringsmiljøpædagogen kan bruge, så det giver bedst mening.

Timerne er en økonomisk understøttelse, der giver mulighed for at købe en ekstra medarbejder ind.

Formålet er at øge muligheden for meningsfuld deltagelse for barnet i fællesskaber, hvor der er fokus på trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Læringsmiljøpædagogen kommer i dagtilbuddet over en periode på fire til seks uger, laver observationer og sparrer med personalet. Sammen udarbejder læringsmiljøpædagog og pædagoger en handleplan, så der bliver sat en pædagogisk ramme for indsatsen.

Medvirkende:
Maria Abild Rehdin, læringsmiljøpædagog, Odense Kommune.
Michael Hauberg Andersen, læringsmiljøpædagog, Odense Kommune.

Vært: Søren Laursen, journalist.

Lyt til afsnit 3 herunder.

 

 

Afsnit 4, Sparring med personalet

I dette afsnit fortæller to erfarne læringsmiljøpædagoger om, hvordan personalet i dagtilbuddet kan få sparring med læringsmiljøpædagogerne til at løse en bestemt udfordring.

Typisk tager udfordringen udgangspunkt i følgende spørgsmål: hvordan får vi et bestemt barn mere med i fællesskabet?

Sparring kommer i flere forskellige former og afhænger af den konkrete udfordring, personalet står med. Ofte er det organiseringen af arbejdet, læringsmiljøpædagogen går ind og hjælper med.

Medvirkende:
Susanne Gryholt, læringsmiljøpædagog, Odense Kommune.
Henrik Knudsen, læringsmiljøpædagog, Odense Kommune.

Vært: Søren Laursen, journalist.

Lyt til afsnit 4 herunder.


 

 

Afsnit 5, Dagtilbudsleder: “Det var en øjenåbner”

Sådan lyder det fra vuggestueleder Anita Vangsgaard fra Odense Kommune. Hun har flere gange gjort brug af læringsmiljøpædagogernes ekspertise.

Sammen med Anne Øberg, der er daglig leder af en børnehave, fortæller hun om erfaringerne med at samarbejde med læringsmiljøpædagogerne om udfordringer i børnegruppen.

Deres samlede erfaring er, at læringsmiljøpædagogerne kan være med til at skabe mere trivsel for både børn og personale.

Medvirkende:
Anita Vangsgaard, daglig leder af Ejerslykke Vuggestue, Odense Kommune.
Anne Øberg, daglig leder, Ejerslykke Børnehave, Odense Kommune.

Vært: Søren Laursen, journalist.

Lyt til afsnit 5 herunder.