Spring til indhold

Pædagogik i Mælkebøtten Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I Mælkebøtten ligger vi stor vægt på, at skabe en meningsfuld hverdag, hvor trivsel er en grundsten for alt det vi er sammen om. Temaerne i de pædagogiske læreplaner er fundamentet for den pædagogiske dagligdag og danner grundlaget for indholdet i alle pædagogiske aktiviteter. 


Børnene er i løbet af dagen inddelt i mindre læringsgrupper/fællesskaber hvor aktiviteterne er tilpasset barnets alder og behov. Her forsøger vi at inspirerer børnenes lyst til leg og læring. Vi har et særligt fokus på motorik, bevægelse, sundhed og trivsel. Derfor gør vi meget ud af at tilbyde børnene aktiviteter, der understøtter den side af deres udvikling. Ligeså er vigtige begreber som, fællesskab og relationer et omdrejningspunkt for dagligdagens samvær.

 

Dagligdagen er fyldt med små vigtige læreprocesser som alle er med til at understøtte børnenes selvværd. Det giver stolthed selv at kunne tage sit tøj af og på. Selv at kunne øse sin mad op til frokost. Det giver følelsen og forståelsen af fællesskab, når børnene er med til at dække bord, tage af bordet og rydde op og at legekammerater hjælper en´, hvis noget er lidt svært. 


Vi er optaget af, at hjælpe børnene til at få et godt og nuanceret sprog. Det gør vi både meget systematisk gennem forskellige sprog redskaber men også helt naturligt gennem hverdagens mange lege. Udelivet fylder også meget i hverdagen og legepladsens mange legemiljøer inviterer børnene til at udforske kroppens Formåen. Vi betragter legepladsen som et stort kreativt rum, med mulighed for mange forskellige aktiviteter, der samlet understøtter barnets udvikling.