Spring til indhold

Mælkebøtten Børnehus rammer

Beskrivelse af børnehusets indretning og udendørs rammer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Mælkebøtten har i de seneste år været igennem en grundig indendørs renovering, hvor alle rum er blevet malet og indrettet på ny. Det er vigtigt for os, at det æstetiske miljø inspirerer og motiverer børnene til leg og læring og matcher børnenes forskellige behov. Vuggestuen er indrettet med små legemiljøer, der giver børnene mulighed for at lege forskellige lege.

 

Legetøjet og de forskellige legeredskaber er tilpasset aldersgruppen og skal samtidigt gerne appellere til børnenes nysgerrighed og give dem både mulighed for og lyst til at lære. De to børnehavestuer er også indrettet med forskellige legemiljøer og læringsmiljøer. Med indretningen af miljøerne, legetøjet og de forskellige materialer ønsker vi at inviterer til, at børnene inspireres til selv at være igangsættere og initiativtagere til lege, men hvor miljøerne også er omdrejningspunktet for den organiserede pædagogiske aktivitet. Mælkebøtten har udover de to børnehave stuer, et meget stort fællesrum, som bl.a. bruges til bevægelseslege for at styrke den kropslige læring, hvor forskellige motoriske redskaber er tilgængelige for børnene.

 

Et rum, der dagligt bruges af alle børn og voksne. Det kreative værksted bruges flittigt af alle børn og giver inspiration til den kreative sjæl I Mælkebøtten er der også gjort meget ud af legepladsen. Den rummer mange forskellige legemiljøer, hvor der nøje er tænkt over barnets muligheder for at få brugt kroppen på forskellig vis. I Mælkebøtten bruges legepladsen hver dag – og flere gange om dagen. Vejret er bestemt ikke en hindring for at lege udenfor og meget ofte nydes eftermiddagsmaden udendørs.