Spring til indhold

Dagligdagen i Skovløkken Børnehus

Her kan du læse om en dag i Skovløkken Børnehus.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vi starter i alrummet med mulighed for morgenmad til kl. 07.00 og herefter selvvalgte aktiviteter. Omkring 07.45 går vuggestuen på egen stue, og børnehaven åbner flere rum, efterhånden som de voksne møder. Efter frugt går vi i mindre grupper, hvor vi arbejder med skiftende temaer indtil frokost. Efter frokosten hviler alle. De børn, der falder i søvn, får lov at sove. Vi andre går ud kl. 12.30. Frem til eftermiddagsmaden kl. 14.00 er der gang i udelivet. Vi bruger legepladsen dagligt. Er vejret til det, bliver vi ude hele eftermiddagen.

Vi har delt året op, så vi sikrer, at alle læreplanstemaer kommer i spil. Da vi ikke kan arbejde med et enkelt tema, uden andre inddrages, tjener opdelingen blot som sikkerhed. Vi fejrer årets højtider, fastelavn og børnenes fødselsdage. Børnenes egne ideer bruges som udgangspunkt for aktiviteterne. 

Fødselsdage fejrer vi efter aftale med forældrene. Vi tager gerne på besøg tirsdag, onsdag og torsdag. Mandag og fredag har vi mulighed for at fejre dagen i huset.

Vi arbejder for et respektfuldt, åbent og ærligt forældresamarbejde. Det betyder, at vi ønsker dialog om alt, der vedrører barnet med udgangspunkt i barnets tarv.