Spring til indhold

Samarbejde med uddannelsessteder og studerende

Vi samarbejder med mange forskellige studerende på CSD Odense. Både studerende i praktik og fx specialestuderende, der skriver om et emne inden for den målgruppe, vi har at gøre med.

Social- og sundhedsassistent-elev i CSD
I CSD kan du som social- og sundhedsassistentelev (SSA) komme i din 2. praktik. Som elev får du en fast base, enten i Kochsgade 31, eller hos eksterne samarbejdspartnere. Uanset, hvor du er, vil du altid have kollegaer fra CSD, som du kan sparre med. Du vil blive tilknyttet en fast vejleder, Winnie Hansen, og får en times vejledning om ugen. Du får mulighed for at opleve de øvrige tilbud i centret, samtidig med du arbejder med dine læringsmål.

Ergoterapeutstuderende
I CSD modtager vi ergoterapeutstuderende på 2., 4., og 5. semester. Som ergoterapeutstuderende får du mulighed for at arbejde med dine læringsmål, arbejde tværfagligt, indgå i aktiviteter, og deltage i forløb og individuelle samtaler.
Der er fokus på, at du får koblet din teoretiske viden med praksis. Du får et grundigt indblik i det socialpsykiatriske område, og får mulighed for at styrke dine kompetencer, både fagligt og personligt.
Du vil modtage vejledning en gang om ugen og der er løbende undervisning, både af faglig karakter og ved personlige beretninger.

Pædagogstuderende
I CSD kan du som pædagogstuderende komme i 2., 3., eller 4. praktik. Som studerende i lønnet praktik vil du få dine primære arbejdsopgaver i Ungetilbuddet, i et trygt, udviklende og tværfagligt miljø.
Der er fokus på at du får mulighed for at arbejde intenst med dine lærings- og kompetencemål, og vi forsøger sammen at skabe en god balance mellem praksisarbejde, teori og vejledning, i en forståelse af at disse er gensidigt afhængige af hinanden.
I vejledningen bliver du også rustet til at se det særlige ved det socialpsykiatriske felt og bringe dine socialpædagogiske kompetencer i spil, i forhold til dette.

Elever og studerende på CSD har mulighed for fælles ugentlig sparring, hvor de kan udveksle erfaringer og oplevelser, på tværs af faggrupper.