Spring til indhold

Job med løntilskud

Et tilbud om støttet beskæftigelse i det private erhvervsliv.

CSD-Odense kan i samarbejde med det private erhvervsliv tilbyde dig, et beskæftigelsesforløb med individuelt tilrettelagt støtte hos private firmaer i Odense. Tilbuddet henvender sig til dig, der tilhører vores målgruppe.

Støttet beskæftigelse er opstået, fordi der er efterspørgsel på muligheden for at afprøve jobfunktioner på det ordinære arbejdsmarked. Det er tanken, at et forløb hos os skal medvirke til, at du bliver afklaret i forhold til fremtidsmulighederne på arbejdsmarkedet.

Behovet for støtte og evt. skånehensyn i arbejdet bliver også fastlagt nærmere ved personlig samtale.

For at få et tilbud om støttet beskæftigelse er det en forudsætning, at man har lyst til nye udfordringer, udvikling og social kontakt i hverdagen. Som på enhver anden arbejdsplads forventes stabilt fremmøde og en seriøs arbejdsindsats. Hvor forudsætningerne for nogle kan være en udfordring, arbejdes der støttende og målrettet med dette.

Den første måned er ulønnet praktik. Herefter betales der løn.

Vivian og hendes kolleger får drømmen om job til at ske. Se artikel.

Skånejob:
Hvis du er førtidspensionist og gerne vil arbejde, men ikke kan klare et job på almindelige vilkår, er skånejob en mulighed.
Du vil blive ansat under særlige vilkår for eksempel individuelle hensyn, nedsat arbejdstid, som er tilpasset dig, fx med flere pauser.

Som skånejobber vi du få løn, som aftales med arbejdsgiveren. I et skånejob er du som udgangspunkt omfattet af lovgivningen for lønmodtagere. Blandt andet er du omfattet af ferieloven og arbejdsskadeloven. Du er derimod ikke omfattet af lønmodtagerlovgivningen, når det drejer sig om muligheden for at få a-dagpenge, hvorfor du f.eks. ikke kan gå på efterløn.

Folder om skånejob for borgere
Folder om skånejob for virksomheder


Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Vivian Vibæk 63 75 46 68, Cecilie 21 26 59 35 eller Thomas 61 55 77 50


Se folderen, der beskriver bevægelsen:
Fra beskyttet til støttet beskæftigelse