Spring til indhold

Værkstedet Kildemosevej

Værkstedet Kildemosevej er en del af CSD Odenses støttede beskæftigelse for borgere som lever med en svær sindslidelse, og som på den baggrund er visiteret til et forløb hos os. .

Værkstedet Kildemosevej er et af de tilbud der kan bidrage til din personlige proces med at opnå det funktionsniveau og de færdigheder du drømmer om. Værkstedet er et auto- og cykelværksted hvor servicerer og reparerer vi en stor del af Odense kommunes biler og el-cykler. Her har du mulighed for individuelt at træne forskellige færdigheder i trygge rammer med personale tilknyttet efter behov.

Så, er du motiveret for igennem meningsfuld beskæftigelse/arbejde at styrke dine sociale egenskaber og arbejdsidentitet? Har du brug for støtte til en struktureret hverdag, og har du brug for at kunne arbejde i eget tempo, samt øve dig i samarbejde, så kan Kildemosevej måske være noget for dig.

Her kan vi bl.a. hjælpe dig til at tage ejerskab for arbejdsopgaverne, og sammen med dig tilpasse sværhedsgraden i opgaverne, så du får mulighed for at opleve succes og derved udvikle dig både personligt og arbejdsmæssigt. 

Her på Kildemosevej er der stor forståelse for forskellighed og at alle kan have særlige behov.

Vi samarbejder med dig og dit netværk (sagsbehandler, jobkonsulent, eksterne/private jobafklaringsbureauer og behandlingspsykiatrien), så du kan komme tættere på dit mål og drømme.

Du kan læse om, hvordan Michael og Mathias oplever værkstedet Kildemosevej, i denne artikel af Fyens Stiftidene,
eller læs mere om, værkstedet hvor mennesker med psykiske udfordringer, støttes til at komme i almindelig praktik, job eller uddannelse

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Vivian telefon: 40 46 87 18