Spring til indhold

Medarbejder med løntilskud

Her på siden kan du læse mere om, hvad det vil sige at have en medarbejder ansat med løntilskud.

Et job med løntilskud til førtidspensionister, tidligere kaldt skånejob, er en stilling på særlige vilkår.

Ansættelsesvilkår
Personer i et job med løntilskud er som udgangspunkt omfattet af lovgivningen for lønmodtagere, men ansat på særlige vilkår. De særlige vilkår kan for eksempel være særlige funktioner, nedsat arbejdstid, flere pauser end normalt og individuel løn.

Løn
Lønnen aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager ud fra de arbejdsopgaver og den arbejdsindsats, der ydes.

Tilskud
Kommunen udbetaler et tilskud til arbejdsgiveren.
Løntilskuddet udgør (2021) 29,71  kr. pr time.
Satsen reguleres hvert år til januar.

Er du interesseret i at høre nærmere om muligheden for at ansætte en person i skånejob, er du meget velkommen til at kontakte vores jobkonsulent. Jobkonsulenten vil både i den ulønnede prøveperiode (typisk 4 uger) og efter ansættelsen, stå til rådighed for virksomheden og arbejdstageren så ofte, der er behov for det.