Spring til indhold

Autismeteamet

Forløb for personer med autisme i CSD Odense.

Borgere der indskrives i CSDs autismetilbud kan blive indskrevet på både §103 og §104 (også begge på samme tid)

Tilbuddet er målrettet borgere med en diagnose indenfor autismespektret og lignende udfordringer.
I tilbuddet udvikles borgerens personlige, sociale og faglige færdigheder, samtidig med at ressourcer og udfordringer afdækkes, med henblik på, at den enkelte udvikler sig til at have behov for mindre støtte, men stadig have brug for CSD’s trygge rammer.
Ud over kompenserende tiltag arbejder vi også med udvikling af borgere, som ønsker tilknytning til arbejdsmarkedet. Herved bruges CSD som et springbræt for borgere som har potentiale til at få en form for tilknytning til arbejdsmarkedet fx i form af et job, en funktion i frivilligt regi eller i helt andre sammenhænge i samfundslivet.

§103:
Vi afdækker borgerens ressourcer, interesser og arbejdsevner, og finder ud af hvilke rammer der passer den enkelte bedst, for om muligt at kunne varetage et arbejde enten i CSD eller andet steds.

§104:
Vi skaber et miljø med gode forudsigelige rammer og relationer, der skaber tryghed og ro til gavn for den enkelte borger. Målet er at kunne nedsætte borgerens støttebehov, samt give støtte til personlig udvikling.

Muligheder i CSD:
Der er mange muligheder i CSD, hvilket vi bruger til at tilrettelægge dagen ud fra den enkeltes ønsker og behov. Tag en tur rundt på hjemmesiden og kig på mulighederne. Mangler vi noget til dig, finder vi ud af det.

Borgerudtalelser:

”Blive mere selvstændig, ikke være usikker. 
Få noget andet arbejde”
Borgers svar på spørgsmålet om, hvad Udsigten kan bruges tilHvis du vil vide mere om, hvem der er i målgruppen for tilbuddet, vores tilgang, rammer og erfaringer, kan du følge linket her på siden for nærmere beskrivelse.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os.