Spring til indhold

Målgruppebeskrivelse

CSD giver gode udviklingsmuligheder for de borgere vi samarbejder med.

Målgruppebeskrivelse:

Det overordnede formål med autismetilbud i forløb sindslidelse er at skabe et springbræt for borgere som ønsker en form for tilknytning til arbejdsmarkedet, job eller funktion i frivilligt regi eller i helt andre sammenhænge i samfundslivet. I tilbuddet udvikles borgerens personlige, sociale og faglige færdigheder, samtidig med at ressourcer og udfordringer afdækkes.
Tilbuddet er således målrettet borgere med en diagnose indenfor autismespektret og lignende udfordringer med ønsker om og potentiale for at kunne udvikle sig på måder, som ville gøre det muligt at komme videre i en anden sammenhæng efter endt forløb i CSD Odense

Ved henvisning ses der efter henvisers faglige vurdering af et udviklingspotentiale i forhold til funktionsevne og færdighedsniveau indenfor følgende områder: 

Borgeren udviser en eller flere af følgende punkter:
En vis udstrækning af Koncentrationsevne og evne til at fastholde fokus if. en opgave
Vilje og lyst til nye udfordringer
Motorisk evne til at løse en let konkret praktisk opgave
Særlige interesser eller færdigheder fx sprog, IT, kunst el. andet

Henviser ser en eller flere egenskaber/potentialer hos borgeren for:
At arbejde med en vis grad af refleksionsevne
At udvikle evne for selvstændighed
At udvikle evne til at aktivere sig selv
En grad af beslutningsevne
At søge alternative løsninger ved udfordringer
At mestre selvberoligelse fx ved hjælp af konkrete hjælpemidler som PC, puslespil el. andet
At arbejde med stressniveau

Borgeren har behov for:
Struktur
Individuel tilrettelagt hverdag
Få Bæredygtige og udviklende relationer
Stabilitet og ro