Spring til indhold

Sundhedsfaglig i Odense Kommune 

Som medarbejder i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune træder du ind i en verden, hvor rehabilitering, tværfagligt samarbejde og relationen til borgerne står øverst på dagsordenen.

Du bliver en del af et fællesskab med 3500 kollegaer fra forskellige faggrupper: fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagoger og mange flere. Sammen arbejder vi ud fra en helhedsorienteret tilgang til borgeren, hvor samarbejdet og koordineringen på tværs af faggrupper er essentiel. 

 

Den rehabiliterende forvaltning  

Vores hverdag handler om at støtte voksne mennesker i at leve et selvstændigt og uafhængigt liv. Det er nemlig her, vi skaber livskvalitet for hver enkelt borger, og det er sådan, vi arbejder med rehabilitering i Odense Kommune. Vi er organiseret i fem målrettede rehabiliteringsforløb ud fra funktionsnedsættelser, som ser sådan her ud: 
 

 

 

Tværfagligt samarbejde 

Uanset hvor i Ældre- og Handicapforvaltningen du er ansat, så er din hverdag præget af tværfagligt samarbejde og faglig sparring. Vi bidrager alle med en sundhedsfaglig viden, og når vi supplerer hinanden, træffer vi også de bedste beslutninger til gavn for borgerne. Derfor bliver du en vigtig og anerkendt spiller, som skaber værdi i det tværfaglige samarbejde - uanset hvilken faggruppe, du hører til. 

 

En unik borgerrelation 

Borgerne er vores vigtigste samarbejdspartner, når vi arbejder med deres mål og drømme. I jobbet kommer du til at opbygge en særlig relation til borgerne, der bygger på ligeværdighed. Vi arbejder bl.a. ud fra den motiverende samtale, hvor dine kompetencer til at reflektere, stille åbne spørgsmål, opsummere og anerkende borgeren for alvor kommer i spil. Det er også her, at du gør en forskel for den enkelte! 

 


Vil du også være med til at gøre en forskel?
Så klik ind og læs mere om de enkelte faggrupper i Ældre- og Handicapforvaltningen nedenfor.

 

   Læs mere om at blive sygeplejerske     Læs mere om at blive social- og sundhedsassistent     Læs mere om at blive social- og sundhedshjælper

 

 

Læs mere om at blive leder  Læs mere om dine karrieremuligheder

 

 

 

 

 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen