Spring til indhold

Pædagogik i Tornbjerg Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

 

Vores grundlæggende værdier er, at børnene skal føle sig trygge. Derfor arbejder vi med udvikling og trivsel. Det, at kunne mestre selv, er en lærende gave for børnene, og derfor er selvhjulpenhed en væsentlig del af vores dagligdag f.eks. af- og påklædning, samt toiletbesøg.

Vi arbejder ud fra Odense Kommunes 4 strategier – dannelse, sprog , BIR (børn i robotbyen) og tidlig indsats. Derfor arbejder vi bl.a. ud fra, at børn dannes ved at lege, skabe og udforske deres omverden – både digitalt og i forskellige fællesskaber.

Vi tror på, at forudsigelighed og genkendelighed ved en fast struktur og organisering i grupperne og i hele huset er med til at skabe en tryghed for børnene, så de selv og sammen med andre børn kan gå på opdagelse i hverdagen.

I legen har børnene mulighed for at knytte relationer og venskaber. Her styrkes også egne kompetencer i forhold til ihærdighed, samarbejde og robusthed godt støttet af personalets inkluderende tankegang. Ved aktiv deltagelse udvikles børnenes nysgerrighed og læring.

Fysisk leg, både de igangsatte af voksne og egne lege, giver også kropslig bevidsthed til egen læring.

Den sproglige udvikling er meget vigtig for at kunne gebærde sig i livet. Derfor har vi særlig fokus på den sprogstimulerende tilgang, hvor blandt andet den daglige samtale og turtagninger med børnene er vigtige.

Vi er nysgerrige sammen med børnene. Vi opstiller hypoteser og eksperimentere med science, teknologi og alt andet, som skal undersøges.