Spring til indhold

Dagligdagen i Tornbjerg Børnehus

Her kan du læse om en dag i Tornbjerg Børnehus.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

 

Dagligdagen forsøges at være lige vigtig hele dagen, så læring er tænkt ind på alle tidspunkter.

I alle børnegrupperne er formiddag og eftermiddag fyldt med mange forskellige læringsmiljøer, der omfatter teknologiske devices, kreative tegninger, perler, modelevoks samt andre lege med biler, dukker, konstruktionslege og dialogisk læsning.

Vi vægter også, at børnene lærer at bruge deres egne kompetencer, derfor bliver selvhjulpenhed en naturlig del af hele dagen.

Vi vægter fællesskabet i huset og på tværs af børnegrupperne højt. Ved at have det i fokus har vi en gang om måned fælles aktivitetsdag som er temabaseret. Det kan være i forbindelse med traditioner som f.eks. fastelavn, juleklippedag, men det kan også være en fælles plantedag, hvor børnene medbringer udendørs planter til at pynte i krukkerne på legepladsen, eller temaer som pirat, indianer eller høst.
Dage som giver større fællesskabs oplevelser, og som er anderledes end de øvrige dage.

Vi vægter ligeledes forældresamarbejdet, hvor vi forsøger at inddrage forældrene i børnenes arenaer og i de læreplanstemaer, som vi har sat i værk. Det er vigtigt for os, at forældrene også oplever børnehuset, som et trygt sted at aflevere deres børn. At vi gennem dialog, åben tilgang og samarbejde skaber det bedste for børnene. Vi har et godt samarbejde med forældrerådet, hvor vi sammen gerne vil udvikle og gøre en indsats for fællesskabet.


Åbning kl. 6.15, hvor der er tilbydes havregryn i fællesrummet indtil kl. 7.20.

Fra kl. ca. 6.45 - 8.00 deles børnene mere og mere ud i mindre grupper/grupperum og klokken ca. 8.00 har alle børn mulighed for at være i egne faste børnegrupper.

Medbragt madpakke 1 spises kl. 9.00.

Aktiviteter, leg og små læringsmiljøer i grupperne, som både kan foregå ude og inde.

Medbragt madpakke 2 spises kl. ca. 10.45 eller ca. 11.15, afhængig af børnenes behov i gruppen.

Middagslur eller leg på legepladsen.

Madpakke 3 ca. kl. 14.00 og løbende i de grupper, hvor der er børn, som sover.

Aktiviteter, leg og små læringsmiljøer i grupperne

ca. kl. 16.00 går nogle af grupperne sammen i fællesrummet, indtil der lukkes.