Spring til indhold

Ællingen Børnehus

Her kan du læse mere om Ællingen Børnehus.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

 

Børnehuset Ællingen er et aldersintegreret børnehus, normeret til 14 vuggestuebørn, 38 børnehavebørn.

I huset - som også er Ressourcehus - er vi 7 pædagoger, 4 medhjælpere, 1 pædagogstuderende og en daglig leder.

Børnehuset Ællingen er beliggende tæt ved Holluf Pile Skole i et område med skøn natur.

Vi har en dejlig legeplads med mindre bakker og mange buske og træer, der lægger op til gemmeleg og bevægelse samt at være nysgerrig på naturen og krible krable. Vi bruger legepladsen som pædagogisk rum, hvor vi både har fastlagte aktiviteter, hvor vi planter og sår, laver bål, sanglege og samles både vuggestue og børnehave til fælles leg og aktivitet. Derudover er der mulighed for uforudsigelig leg og socialt samvær, som børnene selv tager initiativ til, hvor de voksne i stedet har mulighed for at følge børnenes spor.

Vi arbejder ud fra den nye styrkede læreplan. Vi skaber rammer og et læringsmiljø, der muliggør at barnet oplever nærhed, trivsel, læring, udvikling og anerkendende relationer. Børnene er aktive medskabere af egen læring, og det er de voksnes opgave at sætte rammerne herfor.

I Børnehuset Ællingen er legen og den legende tilgang gennemgående for barnets dagligdag. Legen er grundlæggende for barnets sociale og personlige læring og udvikling. De voksne er aktive deltagere i børnenes leg. Vores læringsmiljøer er fleksible og bliver justeret efter børnenes behov. Børnene har mulighed for at lege i mindre læringsgrupper, der indbyder til fordybelse og læring.

Vi har forskellige traditioner året igennem. Traditioner styrker genkendeligheden, sammenholdet og fællesskabsfølelsen hos store som små.

Vores forældresamarbejde er vigtigt for os. Vi ønsker dagligt god dialog, åbenhed, tillid og respekt. Som forældre, er det jer, der kender jeres barn bedst. Vi er derfor altid åbne for Jeres nysgerrigt undrende spørgsmål, der bidrager til en større forståelse for, hvem Jeres barn er. Det er betydningsfuldt for barnets trivsel.

I er altid velkommen til at besøge os. Vi glæder os til at se Jer.