Spring til indhold

Pædagogik i Ællingen Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Kerneopgaven i Ællingen er at skabe udvikling, læring og trivsel for alle børn. Alle børn skal opleve sig som en del af et betydningsfuldt fællesskab, som giver mening for det enkelte barn. Alle børn skal ses og anerkendes for den, de er.

Personalet i Ællingen arbejder fagligt, anerkendende, humørfyldt og engageret for at skabe en tryg, spændende og lærerig hverdag for alle børn. Vi skaber en tryg og forudsigelig hverdag med læring i alle dagens faste aktiviteter som; i garderoben, på badeværelset, ved frokosten osv. Her hjælper vi børnene til at kunne selv og kunne sammen med andre. Der er afsat god tid og de voksne er tæt på børnene, mens de øver sig i at tage støvler på eller skylle sæben af fingrene. Det er så fedt med oplevelsen af at kunne selv, og selv den mindste succes styrker børnenes selvtillid og ihærdighed.

Gennem planlagte pædagogiske aktiviteter understøtter personalet børnenes læring og udvikling. Vi følger børnenes spor og understøtter deres opmærksomhed, nysgerrighed og interesser f.eks. når de finder tudser, larver eller biller på legepladsen. Vi finder både analoge og digitale mikroskoper frem og nærstuderer, hvad vi har fundet. Sammen med børnene søger vi viden i bøger eller på internettet om levevis, fødekilde osv. Derudover er vi optaget af teknologiske læringsmuligheder og arbejder målrettet med Odense Kommunes strategi – Børnene i Robotbyen.

Vi har fokus på at skabe gode og trygge overgange. Derfor har vuggestuen faste overgangsgrupper, der sammen med en voksen fra vuggestuen går på besøg i børnehaven og deltager i dagens aktiviteter. På den måde får vuggestuebørnene en god og tryg relation til deres kommende voksne og kammerater i børnehaven. Dermed starter deres børnehaveliv i velkendte rammer.