Spring til indhold

Pædagogik i Svanen Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

 

I Svanen arbejder vi ud fra den ’Styrkede Pædagogiske Læreplan’, som har 7 overordnede temaer f.eks. ’Krop og Bevægelse’, ’Alsidig Personlig Udvikling’ eller ’Natur, Udeliv og Science’.

Vi arbejder derudover med ICDP-principperne og Fri For Mobberi, hvor vi støtter børnene i at tage ejerskab ift. social trivsel.

Vi tager forskellige læreplanstemaer op og fordyber os i det valgte tema, for derefter at tage vores bedste erfaringer med os og implementere dem i husets pædagogik

Vi faciliterer deltagelsesmuligheder for alle, således at børnene oplever sig selv i flere meningsfulde fællesskaber.

Det store fællesskab

I Svanen Børnehus vægtes traditioner såsom julefrokost, fastelavn, påskefrokost, sommerfest og afslutning for kommende skolebørn.
Her skabes muligheden for, at de yngre børn lærer af de ældre, og de ældre børn får en særlig opgave i at være dem, som kan hjælpe og inspirere de yngre børn.

Denne type af opmærksomhed arbejder vi f.eks. også med i garderoben og ved madpakkerne, hvor vi opfordrer og guider børnene til at hjælpe hinanden. Det styrker børnenes selvværd og deres opmærksomhed på hinanden.

 

Det mindre fællesskab

Når vi deler børnene i grupper efter f.eks. alder, giver det mulighed for at opleve et fællesskab omkring aktiviteter, som er målrettet det alderstrin, som børnene befinder sig på.

Det giver børnene en opmærksomhed på de andre børn, som de aldersmæssigt hører sammen med og mulighed for udvikling indenfor nærmeste udviklingszone.

Vi hjælper børnene ved at sætte ord på deres følelser, når tingene ikke lykkes, og verden bliver kaotisk eller når de føler sig gode. Vi vejleder og opmuntrer, fordi vi tror på, at børnene på den måde bliver selvstændige, nysgerrige og livsglade.