Spring til indhold

Dagligdagen i Svanen Børnehus

Her kan du læse om en dag i Svanen Børnehus.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Der er mulighed for at spise morgenmad i Svanen fra kl. 6.15 - 7.30, herefter starter forskellige inde- og udeaktiviteter, som både kan være børneinitieret og vokseninitieret, f.eks. højtlæsning, spille brætspil eller nogle smutter i køkkenet og laver hjemmelavet modellervoks. Andre går på opdagelse ude på legepladsen og nogle er på tur.

Børnene har en madpakke med til formiddagsfrugt, frokost og eftermiddagsfrugt.

Børnenes frie leg har stor betydning i Svanen. Vi søger at understøtte det spontant opståede med en frugtcafé fra 8.45 – 9.30, hvor børnenes frugt bliver sat frem. Det giver alle mulighed for at lege færdig, inden de spiser frugt.

Vi værdsætter værdien af samling og børnenes mulighed for at opleve sig som en del af noget større. Ved samling har vi fokus på fælles opmærksomhed f.eks. gennem sange eller samtaler med børnenes oplevelser. Vi tilpasser altid aktiviteterne, så flest muligt kan oplever motivation og aktiv deltagelse i fællesskab.