Spring til indhold

Pædagogik i Agerhønen Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Nøgleordene i Børnehuset Agerhønen er

Trivsel, udvikling og læring

I Agerhønen arbejder vi ud fra den anerkendende tilgang. Vi vægter kommunikation, relation, nærvær og omsorg, ligesom vi arbejder systematisk med social inklusion.

 

Agerhønen er et sted præget af meningsfyldte læringsmiljøer for børnene under hensyntagen til det enkelte barns udvikling og behov. Der er ro, rum og tid til at lege. Der er en vekselvirkning mellem børnenes leg og de voksenstyrede læringsaktiviteter som f.eks. kreative aktiviteter, motorikgrupper, sproggrupper, udeaktiviteter.

 

Når de voksne ikke selv tilrettelægger læringsmiljøer, er vi deltagende i børnenes egne legefællesskaber. Vi ser i øvrigt ikke begreberne "Leg og Læring" som modsætninger, men som to begreber, der er tæt forbundet, og tilsammen støtter børnenes udvikling og trivsel.

 

Andre fokuspunkter er:

Udeliv og bevægelse: Her udfordres børnene motorisk, når de hopper, triller, klatrer, løber m.m. Vi har også en dejlig bålhytte, som også bruges til læringsaktiviteter, og et bålsted, hvor vi indimellem laver mad sammen med børnene.

 

Naturoplevelser: Vi går ture og nyder naturen, vi leger med sand i solskinnet eller med mudder i regnvejret. Udenfor er der også tid til fordybelse, når vi kigger på en snegl, ser figurer i en sky, ligger i hængekøjen m.m.

 

Sprog: Der er et særligt fokus på sproget, når vi synger, rimer, får læst højt, snakker, arbejder med dialogisk læsning og i sproggrupper, m.m.

 

IT og digital læring: Vi arbejder aktivt med børns begyndende teknologiforståelse, som en del af kommunens fokus på digitale læringsmiljøer (Børnene i Robotbyen) og vi inddrager ofte IPad og robotter i aktiviteterne.

 

Sociale kompetencer: Vi vægter fællesskabet i gruppen, når vi synger sammen, lytter til hinanden, hjælper hinanden m.m. Børnene øver sig i at være læringsmakkere til hinanden, og vi bruger Mary-Fondens materiale ”Fri For Mobberi” som en måde at arbejde med de sociale kompetencer på.

 

Evaluering: Kvaliteten og udviklingen af det pædagogiske arbejde sikres gennem dialog og evaluering af den pædagogiske praksis.

 

Dokumentation: Det pædagogiske arbejde dokumenteres ved brug af:

  • Dagbøger, opslag og billeder på AULA og på institutionens Facebook-side

  • Udstilling af børnenes kreative produktioner

  • Kommunikation i hverdagen

  • Opslagstavlerne

  • Nyhedsbreve