Spring til indhold

Pædagogik i Brobækken Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I Børnehuset Brobækken tror vi på, at alle børn handler ud fra den bedste intention.
Vi har til opgave at blive nysgerrige og undersøgende på deres handlinger, så vi kan forstå, hjælpe, vejlede og udvikle børnene.

 

Trivsel, dannelse læring og udvikling

Når personalet i Brobækken forbereder aktiviteter, forældresamtaler, guider børnene og evaluerer den pædagogiske praksis, er det pædagogiske udgangspunkt altid med afsæt i vores værdier for ”Trivsel, læring, dannelse og udvikling” og Den styrkede pædagogiske læreplan.

 

Genkendelig hverdag

Vores hverdag er bygget op omkring en struktureret og genkendelig hverdag, da vi oplever børnene, trives bedst i kendte og vante rammer. Vi har et stort fokus på at gøre alle børn selvhjulpne, så de oplever at lykkes og får en tro på egne evner.

 

Leg og læring i samspil

Vi vægter at børns udvikling sker i deres eget tempo, på deres eget initiativ, men med inspiration, motivation og støtte fra børn og voksne. Vi bestræber os på, at børn lærer i samspillet med andre børn og at personalet har ansvar for at skabe de bedste rammer for dette.
Vi ser legen som værende værdifuld og udviklende i sig selv og vores fokus er derfor at alle børn leger og oparbejder gode legekompetencer.