Spring til indhold

Pædagogik i Børnehuset Brobækken

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børnehuset Brobækken

Brobæklunden 50
5260 Odense S
63 75 88 32

Åbningstider

Mandag - Fredag 06.30-16.30

Daglig pædagogisk leder

Per Kehling Lykke
Brobækkens pædagogik tager udgangspunkt i læreplanstemaerne:
- Barnets alsidige personlige udvikling
- Sociale kompetencer
- Sprog
- Krop og bevægelse
- Natur og naturfænomer
- Kulturelle udtryksformer og værdier
- Inklusion

I 2018 vil vi have et særligt fokus på sprog, idet vi deltager i et omfattende forskningsprojekt. 

Vi betragter alle aktiviteter som foregår i løbet af dagen som et læringsrum for barnet. Pædagogik er ikke bare det der foregår, når der er planlagte aktiviteter, men også det samspil der er når børnene leger, spiser, bliver skiftet, tager tøj på m.m. 

Vi ønsker at fremme børnenes muligheder for at danne relationer og venskaber samt at styrke børnenes mulighed for selvhjulpenhed. Det er afgørende for os, at dette sker i et tillidsfuldt samarbejde med jer. 

Vi har fokus på begrebet dannelse og fire karakteregenskaber hos børnene, som er:
- Vedholdenhed
- Nysgerrighed
- Mod
- Medmenneskelighed

Vores ønske om at styrke ovenstående karakteregenskaber skal afspejle sig i den måde hvorpå vi tilrettelægger det pædagogiske arbejde og den måde vi indretter os på. Det skal selvfølgelig ligeledes afspejle sig i den måde hvorpå vi møder barnet. Vi ser jer forældre som en uundværlig samarbejdspartner i den sammenhæng.

Vi har tradition for og rigtig gode erfaringer med at arbejde med konceptet ”fri for mobberi”, som én måde at styrke ovenstående. 

I øvrigt henviser vi gerne til tre film, på youTube under overskriften ”et inkluderende grundsyn i praksis”. Vi anbefaler disse film, hvis I gerne vil vide mere om vores måde at tænke pædagogik på. Filmene hedder: 
- Udvikling i fællesskaber
- Organisering og samarbejde
- Dagens forskellige læringsrum