Spring til indhold

Børnehuset Brobækkens rammer

Beskrivelse af børnehusets indretning og udendørs rammer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børnehuset Brobækken

Brobæklunden 50
5260 Odense S
63 75 88 32

Åbningstider

Mandag - Fredag 06.30-16.30

Daglig pædagogisk leder

Per Kehling Lykke

Brobækken er kendetegnet ved nogle særdeles gode fysiske rammer såvel inde som ude. 

Huset er indrettet med 4 store grupperum, som alle rummer mulighed for yderligere opdeling, så de pædagogiske aktiviteter med børnene kan foregå i større eller mindre fællesskaber. Derudover har vi et stort fællesrum samt god plads på gangarealerne, som også er indrettet med legeaktiviteter. 

Grupperummene er meget forskellige i deres indretning, bl.a. har vi et ”eventyrrum”, som appellerer til børnenes fantasilege og rollelege og bl.a. er indrettet med udklædningstøj. Vi har et ”motorikrum” hvor børnene kan klatre og udfordre sig selv og i høj grad kan udfolde sig fysisk og motorisk samt et ”kreativt rum”, hvor man finder en masse beskæftigelsesmaterialer. Her kan børnene få trænet finmotorikken og lave perlehalskæder, tegne eller male m.m.

Intentionen med at indrette rummene så forskelligt er dels at tydeliggøre for børnene, hvad man kan lave i de enkelte rum, dels at stimulere børnenes forskellige behov for aktiviteter.

I det hele taget lægger vi vægt på at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børnene, hvor det er muligt at være i såvel større samt mindre grupper, samt ikke mindst at det er tydeligt for børnene, hvor de kan lege med hvad. 

Legepladsen er ligeledes stor og rummelig og bl.a. indrettet med sandkasser, gyngeområde, cykelbane m.m.  Desuden har vi en stor bålplads, som benyttes i forbindelse med vores ugentlige båldag, hvor hele huset deltager i forskellige udendørsaktiviteter og der laves mad over bål. Vi anser det for vigtigt at have et aktivt udeliv med børnene.