Spring til indhold

Pædagogik i Bjørnemosen Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Pædagogiske læreplaner 

I Bjørnemosen arbejder vi med pædagogiske læreplaner, som vi ifølge dagtilbudsloven er forpligtet til. De pædagogiske læreplaner er på landsplan delt ind i 6 temaer og Odense har et 7. tema, som handler om inklusion.

 

Alle læreplanstemaer er altid i spil i vores pædagogiske hverdag, men vi sætter hver måned ekstra fokus på et eller flere af temaerne, som vi så opbygger vores aktivitetsplaner efter. Vi udarbejder hvert år et årshjul som beskriver hvilke temaer som er i fokus i hvilke måneder, ligesom vi hver måned sender et nyhedsbrev ud til alle forældre, hvori vores pædagogiske aktiviteter og hverdag mere detaljeret beskrives.

 

Ressourcebørnehus

Bjørnemosen er et såkaldt ressourcebørnehus, hvilket betyder, at der er afsat tre pladser til børn med særlige behov. Vi arbejder målrettet på at give børnene mange forskelligartede deltagelsesmuligheder både i store og små fællesskaber hvilket giver muligheder for at spejle sig i børn med andre kompetencer end ens egne. Dette understøtter såvel børnenes kognitive, sociale og emotionelle udvikling.

 

Musik

I Bjørnemosen elsker vi musik, og bruger det så ofte som muligt i vores daglige pædagogiske arbejde med børnene. Vi synger og spiller med børnene hver dag for bl.a. at understøtte deres sproglige, sociale og motoriske kompetencer ligesom musikken giver anledning til mange smil samt glade børn og voksne.

 

Ude-liv

Børnenes ude-tid prioriteres i Bjørnemosen, og alle børn er på legepladsen hver dag. Vi laver ofte bål på vores bålplads og er tit på ture. Aktiviteterne skifter mellem at være bevægelseslege, sport eller almindelige kreative sysler.