Spring til indhold

Bjørnemosen Børnehus rammer

Beskrivelse af børnehusets indretning og udendørs rammer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vuggestuen

Vuggestuen er funktionsopdelt i hverdagen. Dette skal forstås på den måde, at hvert rum i huset tilbyder forskellige redskaber og legetøj som indbyder til differentierede specifikke aktiviteter for børnene. Børnene vil gennem dagen være delt ind i grupper, og benytte sig af de rum som passer til de aktiviteter der arbejdes med i hver enkelt gruppe.

 

Vuggestuen vil benytte børnehavens hus på regelmæssig basis for at børnene kan blive bekendte med huset inden de starter op som børnehavebørn. Dette skal sikre den bedst mulige overgang fra barnets tid i vuggestuen til børnehaven.

 

Vi er glade for at have et helt hus kun til vuggestuebørn, hvilket giver mulighed for en indretning som meget præcist kan rettes mod denne aldersgruppes behov og ønsker.

 

Børnehaven

Børnehaven ligger i vuggestuens ”baghave”, og er kun adskilt af et hegn mellem to eksisterende legepladser.

 

Huset er meget rummeligt, og har en del lokaler med mulighed for indretning af læringsmiljøer som tilgodeser alle børns behov for pædagogisk udfoldelse og udvikling.

 

Børnehaven er, ligesom vuggestuen, funktionsopdelt, og børnene vil også her være inddelt i grupper gennem dagen. Vi er normeret til at være 50 børnehavebørn, men dette kan ændre sig i takt med at vi sender skolebørnene af sted i marts, og modtager børn fra vuggestuen hen over året.

 

Vi ser frem til at kunne tilbyde de fantastiske rammer som vores børnehavehus har at byde på.