Spring til indhold

Pædagogik i Eventyrgården Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vi tror på at det at være barn har en værdi i sig selv. Børn har ret til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo.

 

Vi lægger vægt på, at vores børnehus er, et sted med en kultur, hvor vi vægter en god omgangsform og tone der gør at alle føler sig godt tilpas, uanset om man er barn, forældre, eller medarbejder.

 

Vi er nærværende og tillidsfulde voksne der har fokus på at sikre det gode børneliv, hvor der er plads, tid og ro til at være barn. Nærvær, omsorg og tryghed er nødvendigt for at kunne trives, lære og udvikle sig.  

 

Børn lære at mestre livet ved at deltage og udforske. Derfor er børnenes forskellige bidrag vigtige i vores pædagogiske arbejde. Børnene skal opleve demokratiske processer og opleve at føle sig både set og forstået. 

 

For at skabe de bedste betingelser for de tanker, arbejder vi altid i mindre grupper. Børnene får på den måde større mulighed for at gøre sin stemme gældende og deltage lige præcis med deres tanker. Det giver os et pejlemærke for, hvad der optager dem og hvad der kan være en udfordring for deres trivsel og læring.  Børnene bliver derved medskaber at de rammer og de processer vi vælger, at sætte i gang, i børnehuset.

 

I hverdagen (om formiddagen) arbejder hver pædagog med en gruppe på max 10 børn. De holder Samling og laver aktiviteter sammen. Undervejs guider pædagogen dem igennem de små udfordringer, der måtte opstå.

 

I løbet af dagen, inden Samlingen og efter de planlagte aktiviteter, har børnene mulighed for, at lege på kryds og tværs af grupperne, danne relationer og knytte venskaber. I legene øver børnene sig "på livet", de forhandler og samarbejder og de prøver sig selv af. De voksne er også her tæt på, så de kan støtte op om børnenes egne initiativer og evt. guide dem ved små uoverensstemmelser.

 

Kort sagt, er vores fokus at se tingene fra et barns perspektiv, og tage udgangspunkt i at fremme barnets trivsel, læring og udvikling, gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, der lægger op til fordybelse, leg og legefællesskaber.