Spring til indhold

Om Korup-Næsby

Her kan du læse om Børneinstitution Korup-Næsby.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Institutionen består af 10 børnehuse og dækker området fra Korup til Næsby. Vi vil kendes på, at faglighed, mod, ordentlighed og hjertevarme er de grundpiller, som vores arbejde er bygget omkring. 

 

Vi vil have børnemiljøer, hvor alle børn oplever sig som betydningsfulde deltagere i fællesskaber. 
Vi tilbyder lærings- og deltagelsesmiljøer, som alle børn kan profitere af.

 

Vi har fokus på at have et åbent, inddragende og anerkendende forældresamarbejde. 
Vi har høj faglighed og motivation til faglig udvikling.