Spring til indhold

Børnehuset Eventyrgården

Her kan du læse om Børnehuset Eventyrgården.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børnehuset Eventyrgården

Nordmarksvej 3
5270 Odense N
63 75 15 50

Åbningstider

Mandag - Fredag 06.30-16.30

Daglig pædagogisk leder

Conny Østergård Christensen

 

Eventyrgården er et integreret børnehus med plads til 36 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Vi ligger centralt placeret i et parcelhuskvarter i Næsby, tæt omgivet af grønne områder.
Huset ligger midt på grunden og er omkranset af vores legeplads. Grundet husets placering har vi mange små hyggelige legemiljøer, på legepladsen.

 

I midten af huset er et stort lyst og dejligt fællesrum, hvor stuerne støder op til. Fællesrummet er indrettet så det inspirere til fællesskab og leg på tværs af stuerne. Fællesrummet danner også ramme om vores cafe, hvor børnene spiser morgenmad og frokost.

 

Vores pædagogik er funderet i anerkendelse og social inklusion. Vi vægter at børns udvikling sker i deres eget tempo, med inspiration og støtte fra os. Vi arbejder ud fra tanken: børn lærer at mestre livet ved at deltage og udforske verden.

 

Vi har indrettet vores hus i læringsrum, som inspirerer til forskellige lege. For at understøtte børnene i at mestre brugen af de forskellige læringsrum kræver det nærværende voksne, der ved og kender til deres pædagogiske opgave. Derfor arbejder vi med at positionere os i huset m.m. 

 

I personalegruppen vægter vi nærvær og høj faglighed.