Spring til indhold

Eventyrgården Børnehus rammer

Beskrivelse af børnehusets indretning og udendørs rammer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Eventyrgården ligger centralt placeret i et parcelhuskvarter, tæt omgivet af grønne områder. Huset ligger midt på grunden og er omkranset af vores legeplads. Grundet husets placering har vi mange små og hyggelige legemiljøer på legepladsen. 

 

I midten af huset er et stort lyst og dejligt fællesrum, hvor stuerne støder op til. Fællesrummet er indrettet så det inspirerer til fællesskaber og lege på tværs af stuerne. Fællesrummet danner også rammen om vores cafe, hvor børnene spiser frokost, dog spiser Vuggestuebørnene frokost i vuggestuen.

 

Vi har indrettet vores hus, både i børnehaven og i vuggestuen, i læringsmiljøer, som inspirerer til forskellige lege. Der er plads til fysisk udfoldelse og stille aktiviteter. 
Vi har et multirum, der er indrettet, så det fremmer børnenes lyst, til at klatre i ribber, springe og hoppe samt danse m.m.

Vi har et stort Lego-rum hvor børnene inspireres til at bygges på igangværende Lego-opsætninger, dagen igennem, og vi har et kreativt rum hvor der er gode muligheder for at udfolde sig med saks, papir og maling m.m.
Vi bruger alle rum i børnehuset, selv gangarealer og personalestuen kan inddrages, til leg, af en børnegruppe. Vi oplever at det giver et bedre børnemiljø når børnene har mulighed for, at fordele sig i huset.

 

Udover selve huset har vi også en skurvogn placeret på grunden. Skurvognen hedder "Hønsehuset" og fungerer som et ekstra grupperum, man kan byde en børnegruppe over i. Hønsehuset er indrettet med borde/stole og diverse legetøj. I den bagerste del af Hønsehuset er indrettet et bibliotek med biblioteksbøger. Vi har et samarbejde med Centralbiblioteket og får jævnligt byttet bøgerne ud. Som forældre har I mulighed for at låne bøger i vores bibliotek.

 

For at understøtte børnene, i at mestre brugen af de forskellige læringsmiljøer, kræver det nærværende voksne, der kender til deres pædagogiske opgaver. Derfor vil I opleve at personalet altid fordeler sig rundt i huset, for at støtte op om børnenes lege.