Spring til indhold

Pædagogik i Dronningens Asyl Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Værdier

I Dronningens Asyl vil vi skabe de bedste betingelser for, at det enkelte barn bliver livsduelig. Derfor har vi fokus på at skabe trygge ramme for børnene med nærværende og omsorgsfulde voksne.

 

Det er vigtigt for os, at vi behandler hinanden ordentlig. Vi støtter børnene i at hjælpe hinanden, sætte grænser og respektere andres grænser. Herved skaber vi de bedste betingelser for, at alle børn får en dejlig dag i børnehuset.

 

Inkluderende læringsmiljøer

I vores pædagogiske arbejde er det væsentlig, at alle børn er deltagere i betydningsfulde fællesskaber.

 

Børnene lærer gennem de relationer, de indgår i, gennem hverdagens oplevelser og aktiviteter og gennem legen. Derfor er vores hverdag organiseret ud fra fire typer af læringsrum:

 

- Læringsrum med fokus på hverdagens små og store læreprocesser (tage tøj på, gå på toilet, spise m.m)
- Målrettede organiserede læreprocesser hvor pædagogerne sammensætter børnefællesskaberne. (læreplaner)
- Målrettede læringsaktiviteter som tilbud, hvor børnene selv vælger aktivitet og fællesskab (klippe klistre, spil osv.)
- De friere lege-og læreprocesser med voksne på sidelinjen til at guide

Alle vore aktiviteter og gøremål har det formål at udvikle børnenes selvtillid og selvværd. At børnene får oplevelsen af, at de kan mestre noget. Vores aktiviteter har fokus på det enkelte barns udviklingsbehov og der er forskel på hvilke aktiviteter det enkelte barn tilbydes hvornår.

Legen 

Vi vægter legen højt. Her får barnet afprøvet sine personlige og sociale færdigheder. Det kræver, at de voksne er med på sidelinjen til at motivere og understøtte barnets nysgerrighed, initiativer og gå på mod.