Spring til indhold

Frokostordning

Retningslinjer vedr. frokostordning

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Retningslinjer vedr. frokostordning og særlige kosthensyn i Dronningens Asyl

(Vedtaget af forældrebestyrelsen, opdateret 1. april 2019)


Retningslinjerne herunder, er blevet til efter drøftelse på bestyrelsesmødet d. 2/2 2019 og har det overordnede formål at sikre nærvær, samtale og ’det gode pædagogiske måltid’ under frokosten i Dronningens Asyl.


- Personalet kan ikke tage ansvar for alvorlige allergihensyn og det vil være nødvendigt i disse tilfælde med indhentning af lægeerklæring og fritagelse for frokostordning.


- I tilfælde hvor der ikke er lægeerklæring men hvor forældre/børn har særlige ideer om hvad børnene skal spise kan det ikke forventes at der tages særlige hensyn, idet hverken køkkenfaciliteter eller økonomi tillader det fornødne råderum. Særlige behov må i denne forbindelse dækkes i eftermiddagsmaden eller medbragt mad. Idet der typisk serveres flere madtyper (grønt/kød/kulhydrater) til frokosten, kan børnene her spise udenom.- Der henstilles i øvrigt til løbende dialog mellem forældre og personale og såfremt bestyrelsen finder det relevant kan problemstillingen tages op igen.