Spring til indhold

Pædagogik i Viben Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

 

Vi lægger vægt på at give alle børn en tryg, men udfordrende hverdag.

 

Det betyder, at vi samtidig med at have en fast struktur, tager hensyn til det enkelte barns behov.

 

Det er en balancekunst, som kræver god og åben kommunikation mellem alle parter, børn, personale og forældre. 

 

Hos os har vi ingen nemme og overfladiske principper om, at sådan og sådan er bedst for børn, men modne overvejelser fra situation til situation. 


Vi har en grundlæggende holdning til, at børnene er drivkraften i deres egen udvikling. Vi mener, at alle lærer bedst ved at gøre deres egne erfaringer.

 

Vi lægger megen vægt på, at der skal være mulighed for at børnene selv organiserer og tager initiativer. 

 

Den største fryd opnås ved selv at mestre tilværelsens genvordigheder og den frydefulde sejrsrus det giver, når tingene lykkes, det skal vi værne om.

 

Det er den, der skal danne grundlag for barnets initiativ og gåpåmod senere i livet. 


Vi støtter børnene i at gøre tingene selv. Vi opfordrer dem til at hjælpe hinanden og til at være en god ven. Vi giver dem sproget som redskab til at finde ud af, hvad de vil, og hvad de kan lide eller ikke bryder sig om.

 

Vi hjælper børnene ved at sætte ord på deres følelser, når tingene ikke lykkes, og verden bliver kaotisk og farefuld. Vi forsøger aldrig at moralisere og fordømme, men derimod sætte ord på, vejlede og opmuntre. 


Vi tror på, at børnene på den måde bliver selvstændige, nysgerrige og livsglade.