Spring til indhold

Pædagogik i Hjulet Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

 

Vores grundsyn bygger på, at børn udvikler sig i fællesskaber.

 

Vi opsætter mål for fællesskabet, samtidig med at vi holder øje med, om de enkelte børn får udbytte af fællesskabet i forhold til målene.

 

Det betyder, at vi tager udgangspunkt i børns potentialer og forskelligheder.

 

Børn skal behandles forskelligt, og de behøver ikke at kunne det samme, men alle børn skal udfordres til at tage nye skridt.

 

Vores pædagogik bygger på et bredt syn på læring. Et læringssyn hvor det er personalets opgave at støtte, lede og udfordre børns læring.

 

Læring sker gennem spontane oplevelser, leg og i pædagogiske aktiviteter, hvor barnet er medskaber, ved at være undersøgende og aktiv deltagende.

 

Leg, nysgerrighed, motivation og lystfølelse tillægges således en betydning for læring. Vi værdsætter et rart, sjovt og dejligt miljø, hvor børnene trives.

 

I hverdagen gør vi os mange konkrete overvejelser om, hvordan vi kan tilrettelægge det pædagogiske miljø, så det på bedste vis understøtter børns læreprocesser.

 

Vi arbejder bevidst med, hvilken rolle personalet har, afhængig af, om personalet skal understøtte læring gennem voksen skabte situationer, gennem voksen støttede aktiviteter, eller gennem spontane oplevelser og leg.

 

I beskrivelsen af læreplanstemaerne har vi målsat, at målene skal fremme børns deltagelse i børnehusets hverdag her og nu, og samtidig skal de have værdi i et livslangt perspektiv.

 

Hils på dit barns kammerater og forældre - det påvirker læringsmiljøet. Tal positivt om børn, forældre og personale og vær med til at understøtte et positivt læringsmiljø for dit barn og dets kammerater.