Spring til indhold

Dagligdagen i Hjulet Børnehus

Her kan du læse om en dag i Hjulet Børnehus.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

 

I Hjulet åbner vi kl. 6.30. Vi starter dagen fælles i køkkenet ved børnehaven. Her modtages både børnehavebørn og vuggestuebørn. Der er mulighed for at få morgenmad indtil kl. 7.30. Der serveres havregryn, havregrød, rosiner og mælk.

Kl. 7.30 fordeler børn og personale sig på vuggestue og børnehave. Der igangsættes forskellige aktiviteter og legemuligheder.

I vuggestuen holdes der samling ca. kl. 8.45 hvor der synges, fortælles historie og spises frugt. Efterfølgende startes formiddagens aktiviteter som ofte er i mindre grupper. Det kan være at gå på legepladsen, tage på tur, lave noget fordybelse på stuen eller gå på besøg i børnehaven. Vores helt små børn sover ofte en lur om formiddagen.

Kl. 11 spiser vuggestuen frokostmadpakker. Efterfølgende bliver alle børn skiftet og gjort soveklar. Midt på dagen er de yngste vuggestuebørn ofte oppe mens de øvrige sover. Om eftermiddagen står vuggestuebørnene op efterhånden som de vågner. De spiser deres eftermiddagsmad og leger enten ude eller inde.

I børnehaven samles børnene i deres spisegrupper kl. 9. Her holdes en samling med snak om dagen, en sang og der spises frugt. Efterfølgende startes formiddagens aktiviteter: Der tilbydes aktiviteter som er planlagt og vokseninitierede ligesom der også er mulighed for at følge børnenes initiativ. Dagens aktiviteter og muligheder er synligt på et skema i børnehøjde.

Hjulets kommende skolebørn (vores ældste-børn) laver gruppeaktivitet for sig selv.

Omkring kl. 11 samles børnehavebørnene i deres spisegrupper og spiser deres frokost.

Efterfølgende går alle børnehavebørn på legepladsen et par timer. De børn, der stadig har brug for at sove til middag, sover på madrasser på den ene vuggestuegruppe.

Kl. 14 spises der eftermiddagsmad enten indendørs fordelt i børnehaven eller på legepladsen afhængig af vejret. Derefter sættes gang i en aktivitet, der er mulighed for at lege, lave puslespil og der støttes op om børnenes lege.

Kl. 16 samles børnehaven og vuggestuen enten i indendørs i børnehaven eller udendørs på vuggestuens legeplads.

Kl. 16.30 lukker Hjulet. (kl. 16.15 om fredagen)

I Hjulet vægter vi et bredt og godt samarbejde med forældrene om barnets trivsel. Den daglige dialog, åbenhed, tillid og gensidig respekt er vigtig for barnets trivsel. Ligeledes samarbejder vi med forældre omkring Hjulets traditioner (f.eks. jul, fastelavn, bedsteforældredag og sommerfest). Forældre inddrages også i Hjulets læreplan. Hjulets forældreråd er aktivt og synlige og inddrages i huset hverdag.