Spring til indhold

Pædagogik i Bolden Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Pædagogik


Bolden er et alsidigt børnehus, der tilbyder forskellige aktiviteter der tilgodeser alle børn. 

Vi ser vores kerneopgave som:

Med barnets tarv i centrum, at understøtte barnets dannelse igennem leg og læring

Vi arbejder struktureret ved at skabe en genkendelig hverdag, hvor tryghed, omsorg og nærvær er de bærende elementer.

Vores hverdag veksler mellem planlagte pædagogiske aktiviteter og børnenes frie selvskabte aktiviteter og lege med hinanden.

I Bolden har vi særlig fokus på:

Leg – vi ser legen som barnets vigtigste læringsrum. Når børnene leger, lærer de at forhandle og samarbejde, og de prøver sig selv af i forhold til deres sociale og personlige kompetencer og færdigheder.
Venskaber – for at trives som menneske er det vigtig at have venner og føle sig som en del af et fællesskab. Vi tilrettelægger aktiviteter hvor børnene får mulighed for at samarbejde og lære hinanden at kende.
Inklussion – børnene skal lære sig selv at kende, men også lære at andre er forskellige og skal behandles lige.
Selvhjulpenhed - at styrke børnene i at mestre hverdagens udfordringer, at kunne tage tøj på selv, holde styr på sine ting, rydde op osv. Dette skaber selvtillid og tro på egne evner.
Sprog – et godt sprog styrker barnets evne til at kommunikere med sin omverden, at lege med andre og kunne give udtryk for egne ønsker og behov.
Udeliv – vi er ude hver dag, på legepladsen eller tager på ture i nærmiljøet. Vi undersøger naturen og udfordrer kroppen motorisk.