Spring til indhold

Pædagogik i Jernbanegade Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Børn udvikler sig igennem betydningsfulde relationer og fællesskaber.

I Børnehuset arbejder vi grundlæggende ud fra følgende pædagogiske værdier:
- Her er alle velkomne.
- Her ser vi på forskelligheder som en styrke.
- Her er vi optaget af at ro, tryghed og betydningsfulde relationer skaber grobund for læring.
- Her tror vi på, at deltagelsesmuligheder skaber udvikling.
- Her værner vi om børns venskaber.

I Jernbanegade Børnehus veksler vi i løbet af dagen imellem 4 læringsrum, som alle tilbyder børnene forskellige former for fællesskaber og understøtter deres trivsel, udvikling og læring:

1.Målrettede organiserede læringsgrupper:
Vi har læringsgrupper 3 formiddage om ugen. Grupperne er sammensat for at tilgodese børnenes forskellige behov og deltagelsesmuligheder.
Grupperne består af 6-8 børn og en voksen – dette giver mulighed for nærvær og læring i et mindre forum, hvor barnets sociale kompetencer og social inklusion er i fokus. Læringsgruppens tema og aktiviteter er defineret at den voksne med udgangspunkt i ”De 6 læreplanstemaer”.

2. Målrettede læringsaktiviteter:
Forskellige aktiviteter i løbet af dagen - her vælger børnene selv om de vil deltage. Der er mulighed for at danne nye relationer og venskaber for børnene og at få øjnene op for hinanden.

3. Rum til friere lege- og læreprocesser:
I de friere legestunder på dagen former børnene selv deres leg og aktivitet.
Der er altid tilgængelige voksne, der støtter op om legene og alle børns mulighed for deltagelse i lege og et fællesskab.

4. Alle små og store hverdagslæreprocesser:
Udfordringer og oplevelser i hverdagen, der udvikler og danner børnene. Guidning/støtte fra de voksne.