Spring til indhold

Om Vestre

Her kan du læse om Børneinstitution Vestre.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Institutionen består af 6 børnehuse, som ligger i Odense centrum.

Vi har fokus på de politiske mål og strategier på børne- og ungeområdet i Odense Kommune, formuleret i ”Det sammenhængende børne- og ungeliv”, hvilket stiller krav til medarbejdere og ledere om at mestre at arbejde innovativt, hvor det kendte sættes i spil, og der findes nye løsninger.

Vores fokus er på, at det er læringsmiljøet, der skal være justerbart og udvikles i forhold til barnets behov.