Spring til indhold

Dagligdagen i Jernbanegade Børnehus

Her kan du læse om en dag i Jernbanegade Børnehus.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Morgen

Dagen i børnehuset starter kl. 6.30 i fællesrummet. Der er altid en voksen i fællesrummet om formiddagen, der tager imod og kan hjælpe med at sige farvel.
Efterhånden som personalet møder ind fordeler børn og aktiviteter sig på stuerne og i andre rum.

 

Formiddag

Kl. 10 går læringsgrupperne eller andre aktiviteter i gang.
Kl. 11.30 spises der frokost i læringsgrupperne.

 

Eftermiddag

Kl. 12-14 er alle børn på legepladsen. Her er både børnenes egen leg og vokseninitieret leg i fokus. Der er altid tilgængelige voksne, der støtter op om legene og alle børns mulighed for deltagelse i lege og fællesskaber.
Kl. ca. 14 spises der eftermiddagsmad på stuerne.
Eftermiddagen bruges til forskellige aktiviteter ude og inde.

 

Årets traditioner og faste begivenheder

- Fastelavnsfest fredag inden vinterferien (uge 6)
- Bedsteforældredag en fredag i juni
- Sommerfest for børn og familier en torsdag i august
- Diverse juletraditioner i december.

 

Forældresamarbejde

Samarbejdet mellem børnehus og forældre er afgørende for at sikre børnenes trivsel og udvikling.
En tæt dagligt dialog er afgørende for at binde børnenes verdener/overgange sammen. Vi benytter dagligt Aula til at informere om børnenes dag i bh.
Forældrerådet er en aktiv del af børnehusets dagligdag, der bl.a. arrangerer forældrekaffe 4 gange om året.