Spring til indhold

Pædagogik i Svenstrup Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Pædagogiske overvejelser

Vores pædagogiske aktiviteter i Svenstrup tager udgangspunkt i barneperspektivet, inklusion og en anerkendende tilgang.

Vi har øje for det enkelte barns styrker og udviklingsmuligheder – og igangsætter pædagogiske tiltag herudfra. Vi følger børnenes initiativer og egen motivation for læring.

Alle børn skal føle sig værdifulde og føle sig som en del af et forpligtende fællesskab, hvori de kan lære at sige både til og fra. Forskellighed i fællesskaber ses som en styrke – vi kan alle lære af hinanden.

Vi møder børnene med positive forventninger. Vi ser efter den positive intention i børnenes handlinger og guider dem med positive handleanvisninger. 

Leg

Børn udvikler sig allerbedst i leg. Derfor tager mange af vores pædagogiske tiltag udgangspunkt i børnenes leg og det, som de er optaget af i hverdagen. Børn skal også have mulighed for ”fri leg”. Her er vores vigtigste opgave at være på sidelinjen og kunne guide børnene, hvis der opstår uenighed i legen.

Sprog

Alle børn bliver tilbudt en sprogtest v. 3 års alderen. Vi ved at de grundlæggende elementer i sproget skal på plads fra børnene er helt små. Derfor er sprog en vigtig del af vores arbejde.

Bedre Venner

Alle medarbejdere er uddannet i Fri for mobberi og vi arbejder på forskellig vis med materialer herfra. 

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med både sundhedsplejerske, psykolog, tale/sprogkonsulenter, familiebehandlere og fysio- ergoterapeuter. Vi tager altid en drøftelse med jer omkring eventuelle udfordringer for jeres barn, inden vi henvender os for at få sparring.