Spring til indhold

Rammerne i Svenstrup Børnehus

Beskrivelse af børnehusets indretning og udendørs rammer

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Læringsmiljøer

Fællesrummet er hjertet i børnehuset – her mødes vi om morgenen og spiser morgenmad.

I løbet af dagen bruges fællesrummet yderligere som læringsmiljø for forskellige læringsgrupper.

 

Fra fællesrummet har vi adgang til de tre stuer – Hvepsereden, Musehullet og Bjørnegrotten. Vi har ”åbne stuer”, så fx søskende kan gå på besøg hos hinanden.

 

Herudover har vi nogle mindre grupperum – bl.a. et puderum.

 

Vi er bygget sammen med ”de midlertidige boliger, Lysningen” og holder bl.a. Fastelavn & Lucia for beboerne der – ligesom vi låner deres træningslokale to formiddage om ugen.

 

Legepladsen

Vi har en stor dejlig legeplads med bl.a. mulighed for at cykle, lave huler, klatre i klatrestativ, sejle en tur i vores skib eller øve balance - i det hele taget blive motorisk udfordret og sansemæssigt stimuleret.

 

Nærmiljøet

Vi bor tæt på grønne arealer, skoven og Odense Å og har også adgang til flere – både store og små – legepladser i gå-afstand fra børnehuset.

 

Kolonihave

Vi har en dejlig kolonihave med et kolonihavehus i ”Haveforeningen Svenstrupengen”, som vi bruger som et ekstra læringsrum. Her laver vi bl.a. mad over bål, snitter i træ eller finder små dyr. Hvis det er koldt tænder vi op i brændeovnen og varmer os ved den.