Spring til indhold

Om Syd-Syd Vest

Her kan du læse om Børneinstitution Syd-Syd Vest

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Børneinstitution Syd-Syd Vest består af 9 børnehuse beliggende i Bellinge, Borreby-Fangel, Dyrup og Skt. Klemens.

Vi har både små og store børnehuse - med og uden vuggestue. I det kommende år udvider vi, så der bliver plads til endnu flere børn hos os, når Kærsgård bliver til Kærsgård Vuggestue og Børnehave, med nye lokaler til børnehavebørnene på Hobittens gamle grund, tæt på det eksisterende Kærsgård, der fremover bliver til en ren vuggestueafdeling.

Hvert børnehus har en daglig pædagogisk leder, der varetager den daglige- og den faglige drift.
Vi arbejder for at skabe gode rammer for børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse og har de næste år særligt fokus på at skabe en rig legekultur med legemuligheder for alle.

Institutionslederen og de daglig pædagogiske ledere indgår i et fælles ledelsesteam og har kontor-og mødefaciliteter i Bellinge