Spring til indhold

Dagligdagen i Svenstrup Børnehus

Her kan du læse om en dag i Svenstrup Børnehus

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vi åbner kl. 06.30 og serverer morgenmad i fællesrummet for de børn, som ikke kan nå at spise hjemme.

Efter morgenmad og leg i fællesrummet fordeler børnene sig på stuerne og leger videre der.

 

Først på formiddagen spiser alle børn deres medbragte frugt umiddelbart inden de forskellige læringsgrupper går i gang. Der kan både være læringsgrupper for en mindre gruppe børn om fx sprog – eller for en større gruppe om fx motorik.

 

Vi lægger vægt på at børnene kommer ud hver dag. Vuggestuebørnene kommer typisk ud om formiddagen – børnehavebørnene kommer altid ud efter frokost.

 

Over middag spiser alle børn eftermiddagsmad og leger indtil de bliver hentet af deres forældre.

 

Traditioner i Svenstrup

I løbet af året har vi forskellige traditioner, som vi holder fast i. Fx fastelavn, loppemarked, bedsteforældredag, arbejds-grilldag, forældrekaffe, adventshygge og julefest.

 

Forældresamarbejde

Vi vægter at samarbejdet med forældre bygger på åbenhed og tillid. Det er altafgørende for at jeres børn kan føle sig trygge og lære noget i den tid, hvor de er i børnehuset.

 

Hvert år holder vi et forældremøde omhandlende aktuelle temaer/emner fra børnehuset eller dagtilbudsafdelingen. Vi har et aktivt forældreråd, hvortil vi vælger nye kandidater hvert år