Spring til indhold

Pædagogik i Lungstedvangen Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I Lungstedvangen Børnehus er pædagogikken baseret på inklusionstanken – tanken om at alle børn har ret til at være en del af fællesskabet. Det er af stor vigtighed for os at give vores børn mulighed for at indgå i så mange fællesskaber som muligt, da det har stor betydning for udviklingen af børnenes selvværd samt generelle trivsel og læring, og at de ved, at de er betydningsfulde.

 

Den anerkendende tilgang er forankret i vores pædagogiske praksis, og den anerkendende pædagogik er ressourcefokuseret og fremadrettet. Det, at føle sig set, hørt og bekræftet, er positivt identitetsskabende.

 

For at imødekomme vores børns mange forskelle samt individuelle lærings– og udviklingsbehov tilstræber vi, som personale hver dag at strukturere og planlægge vores pædagogiske praksis, således at vores mange forskelligartede ressourcer og kompetencer bliver brugt på bedste vis. Det er vigtigt, at den pædagogiske praksis er i konstant udvikling og forandring, og at den er tilpasset den aktuelle børnegruppe.

 

Vi er som dagtilbud i Odense Kommune meget fokuseret på de 3 indsatsområder Sprog, Dannelse og Tidlig indsats, hvor Sprog er helt afgørende for både trivsel og indlæring. Børn indlæringsevner styrkes, når de bliver bedre til både tale- og skriftsprog. 

 

Dannelse har fået fornyet relevans. Når børn er små, skal de lære sig selv at kende. De skal styrke deres sociale evner. Den tidlige indsats er central for barnets trivsel, uanset hvor gammel barnet er. Derfor er det vigtigt, at begyndende vanskeligheder og mistrivsel opdages tidligt, så børn og deres familier oplever den bedste støtte.