Spring til indhold

Dagligdagen i Lungstedvangen Børnehus

Her kan du læse om en dag i Lungstedvangen Børnehus.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vi tilstræber, at vi i Lungstedvangen Børnehus skaber en struktureret hverdag for vores børn, hvor de ved, hvilke aktiviteter og læringsfællesskaber, de skal være i. 

 

I vuggestuen mødes de i fællesskab kl. 08.45, hvor de udover at spise brød og frugt samtidig synger nogle rim og remse sange. Efter frugtsamlingen er der strukturerede læringsfællesskaber, hvor vi i vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, natur og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier. 

 

Når vores børn i vuggestuen er nærmer sig tidspunktet for overgangen til børnehavegruppen, lægges der stor fokus på at skabe en tryg overgang, hvor det kommende børnehavebarn får kendskab til nye voksne og børn. En af vuggestuens faste medarbejdere følger de børn i denne overgangsfase, og er dermed medvirkende til at skabe en god og tryg overgang for det enkelte barn.

 

I børnehavegruppen er børnene inddelt i forskellige fællesskaber. De er både i fællesskab med deres jævnaldrende, som de holder samlinger og spiser deres madpakker sammen med. Derudover er vores børn inddelt i forskellige læringsfællesskaber om formiddagen, hvor vi ligeledes arbejder med de 6 læreplanstemaer, som tidligere omtalt.