Spring til indhold

Pædagogik i Dyrup Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Værdier

Vores pædagogiske arbejde bygger på "Deltagelse i fællesskaber", og de pædagogiske tiltag planlægges ud fra de pædagogiske læreplaner.

Dyrup Børnehus' medarbejdere tilrettelægger læringsgrupper og læringsmiljøer således, at de tilgodeser behov og udvikling i fællesskabet. Vi arbejder både i aldersinddelte grupper og andre gange på tværs af alder ud fra hvad, der giver bedst mening for de børn, der er i gruppen lige her og nu og med udgangspunkt i inklusionstanken.

Der arbejdes og tilrettelægges pædagogisk med udgangspunkt i Odense Kommunes inklusionsstrategi, hvilket betyder, at alle børn skal føle sig som en del af et fællesskab med venner og, at alle kan og skal have mulighed for at bidrage i forhold til dannelsen af sociale relationer.

De voksnes opgave er, at se, møde og anerkende, at alle børn kan noget forskelligt. Og de skal være nysgerrige på børnenes behov, ressourcer, udfordringer, interesser og relationer. Derfor vil vi som udgangspunkt tirsdage, onsdage og torsdage mødes i de aldersinddelte grupper med udgangspunkt i læring og udvikling i fællesskaber. På mandage og fredage giver det os mulighed for at tilrettelægge pædagogiske forløb i mindre fællesskaber, som giver mulighed for at tilgodese de børn, der profiterer af dette.

Vores læringsmiljøer indrettes og forandres, så de er fleksible og dynamiske således, at de styrker det aktuelle behov hos børnene og ligeledes de voksnes planlagte pædagogiske tiltag.