Spring til indhold

Dyrup Børnehus rammer

Beskrivelse af børnehusets indretning og udendørs rammer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

 

I Dyrup Børnehus arbejder vi ud fra Odense Kommunes inklusionsstrategi, hvor alle børn bl.a. skal opleve sig som en del af fællesskabet. Vi har derfor indrettet vores hus i læringsmiljøer for at skabe overblik og gennemsigtighed for barnet og dermed give de bedste forudsætninger for udvikling og læring.

 

Børnehuset indeholder to garderober, en mindre stue, to store stuer, puderum, sprogrum med bøger, et lille teater-/udklædningsrum, en lille hems, køkken, personalestue og kontor. Derudover har vi en dejlig legeplads med klatretræer, buske, bålsted, en stor sandkasse, gynger, rutsjebane, fodboldbane, cykler, legehuse, gemmesteder…og så har vi nogle gange besøg af et egern!

 

Vi er et børnehus med meget erfaring og har altid barnets udvikling og læring i højsædet.

 

IT i børnehuset

Dyrup Børnehus har en vision om at løbe forrest og gøre IT til en leg.

 

Vi vil være de dygtigste til at udvikle kreative børn, der er rustede til fremtidens udfordringer og de forandringer, den øgede digitalisering og globalisering medfører. 

 

Børneinstitution Syd - Syd Vest og Højmeskolen samarbejder om et IT-projekt, som hedder ”Børn lærer børn – IT agenter i børnemiljøerne”. Målet er at sætte fokus på det digitale læringsrum og få erfaring med at bruge dette i såvel børnehuse som indskoling.

 

Der er valgt IT agenter blandt børnene på Højmeskolen, som kommer ud i børnehusene og lærer børnehavebørn om IT. IT agenterne er elever med udfordringer i forhold til det boglige, men som er stærke indenfor IT. Delmålene er, at projektet fremmer børnehavebørnenes kendskab til IT, at IT agenterne får et øget selvværd og styrket de sociale kompetencer, at medarbejderne opnår en viden indenfor IT som pædagogisk redskab og sidst med ikke mindst, styrker det overgangen mellem børnehave og skole.