Spring til indhold

Pædagogik i Solgården Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Leg på legepladsen

 

Solgårdens pædagogiske arbejde tager sit afsæt i en anerkendende og inkluderende tilgang til barnet.

 

Vore pædagogiske principper bygger på en grundlæggende holdning om formidling af værdier som nærvær, tillid, respekt, anerkendelse, glæde og nysgerrighed i forhold til hinanden.

 

Børn udvikler sig gennem deltagelse i forskellige fællesskaber med andre børn og voksne. Når vi tilbyder vores børn en bred vifte af relationer både i det store, men også det lille fællesskab, gør vi dem mere robuste. Det er så vores ansvar som voksne at skabe de bedste betingelser i dette samvær.

 

Vi er ikke stueopdelt, men personalet positionerer sig efter, hvor børnene leger og opholder sig. Der vil være voksne, som er fordybet sammen med børnene, og voksne som har overblikket.

 

3 dage om ugen er børnene i mindre fællesskaber, hvor der er mulighed for andre lege og aktiviteter. Her bliver der arbejdet med de pædagogiske læreplaner på en dynamisk måde – Hvad interesserer gruppen? Hvad skal vi udvikle på, og hvad har det enkelte barn brug for?

 

Legen er meget central i vores arbejde med børnene, da det er her, de bl.a. udvikler sociale kompetencer, udvikler sit sprog, lære at håndtere konflikter og opbygge venskaber.

 

Vi arbejder ligeledes med børns selvhjulpenhed. Børn lærer ved at få mulighed for at gøre ting selv. Det er vigtigt, at vi ikke gør tingene for børnene, hvis de kan selv.

 

Det teoretiske grundlag for denne pædagogik, med særlig fokus på zone for nærmeste udvikling, kommer fra Leo Vygotsky.