Spring til indhold

Om Institution Sct. Hans

Her kan du læse om Børneinstitution Sct. Hans.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Institutionen består af 7 børnehuse, Ankergården, Solgården, Marienlund, Tolderlunden, Juelsgade og de to selvejende børnehuse Egebæk og Skarntyden. Alle børnehusene er beliggende i Skibshuskvarteret.

Institutionens pædagogiske arbejde tager sit afsæt i en anerkendende og inkluderende tilgang til barnet, hvor legen er omdrejningspunktet for barnets udvikling og læring

Med afsæt i Odense Kommunes Børn- og Unge politik arbejder vi målrettet på:
- At skabe de bedst mulige betingelser for barnets trivsel og udvikling 
- At børnehusenes læringsmiljøer tilgodeser alle børn 
- At vi ud fra en systemisk tænkning hele tiden er nysgerrige på barnets hensigt 
- At de voksne er engageret, nærværende og faglig kompetente

Institutionens 7 børnehuse arbejder ud fra en fælles vision. Vi har samme overordnede mål og fælles metoder i det pædagogiske arbejde. Samtidig er vores 7 børnehuse forskellige. Forskelligheden ser vi som en styrke og inspiration til udvikling.

Den overordnede ledelse af børneinstitutionen varetages af institutionslederen i tæt samarbejde med institutionens daglige pædagogiske ledere og institutionens bestyrelse.
I de selvejende børnehuse har børnehusets bestyrelse det overordnede ansvar.