Spring til indhold

Pædagogik i Juelsgade Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Pædagogik

Vi tager afsæt i en anerkendende og inkluderende tilgang til barnet hvor systemisk tænkning er omdrejningspunktet i samarbejdet.

Teoretisk tager vi bl.a. udgangspunkt i Vygotsky ift. nærmestes zone for udvikling, sikker base og stilladsering. Vi tager udgangspunkt i Illeris i forhold til læringsbegrebet og i Luhmann ift. det relationelle. Der ud over anvender vi ICDP også ift. det relationelle.

Vi anvender SMTTE modellen til handleplaner. Til observationer og evaluering anvender vi praksisfortællinger, observationer og film samt tolkninger af disse.

I hverdagen aktiviteter inddrager vi højtider, traditioner og kulturelle begivenheder i hverdage ift. hvad der giver værdi for børnegruppen.

Organisering

Personalet i børnehuset er delt i to teams, et for vuggestuen og et for børnehaven. Disse teams arbejder tæt sammen.

I hverdagen samarbejdes ud fra positioneringer; overbliksvoksen og fordybelsesvoksen i løbet af dagen samt mindre grupper om formiddagen. Til dette er der hentet inspiration fra ”Inkluderende pædagogik – ny organisering og nye samarbejdsformer” af Lene og Karin Iversholt. Dette for at anvende de ressourcer vi har bedst muligt til nærvær med børnene.