Spring til indhold

Dagligdagen i Juelsgade Børnehus

Her kan du læse om en dag i Juelsgade Børnehus

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Fra kl. 06.45
- Børnehuset åbnes.
- Børnene modtages.
- Børnene hjælpes i leg eller aktiviteter.

Fra kl. 07.30 – 09.30
- Børnene modtages fortsat
- Der igangsættes enkelte pædagogiske aktiviteter og lege
- Der gives plads til børnenes egne lege og interesser
- Den medbragte formiddagsmadpakke spises.

Fra kl. 09.30 – 12.30
- Børn og voksne er sammen i mindre grupper. Grupperne kan ses på tavlerne i børnehuset
- Der igangsættes pædagogiske aktiviteter og lege med udgangspunkt i børnenes medbestemmelse og interesser
- Der spises frokost. Denne er fra Bæredygtig børnemad og anrettes i vores køkken. Der tilbydes vand og mælk til frokost.

Fra kl. 12.30 – 16.45
- Der igangsættes forskellige pædagogiske aktiviteter og lege som børnene kan deltage i
- Der gives plads til børnenes egne lege og interesser
- Den medbragte madpakke til eftermiddag spises. Hertil tilbydes vand, og til vuggestuebørnene tilbydes der også mælk
- Børnene bliver løbende hentet
- Børnehuset lukker

Forældresamarbejde
En åben og ærlig dialog mellem personale og forældre en af største betydning for barnet. Dette både i hverdagen samt til diverse samtaler og møder. Der tilbydes opstartssamtale efter ca. 3. mdr., aftales samtaler efter behov samt tilbud om årlig samtale. Derudover afholdes der forældremøde én gang årlig samt temamøder efter behov.
Vi har mulighed for at samarbejde med andre faggrupper, så som psykolog, tale- hørekonsulent, fysioterapeut og familiehuset. Dette foregår altid i tæt samarbejde mellem forældre og personale.

Forældrerådet
Forældrerådet i Børnehuset Juelsgade består af 7 medlemmer hvoraf én desuden er repræsentant i Børneinstitutionen Sct. Hans institutionsbestyrelse. Der bliver holdt ca. 4 møder om året. Der afholdes valg til forældrerådet hver år i april måned.